Barn & ungdomar

Vi på Hedda värnar om barns och ungas psykiska hälsa.

Att snabbt bryta en nedåtgående spiral av stress, oro/ångest, nedstämdhet eller låg självkänsla är viktigt. Med evidensbaserade metoder och redskap (KBT & Mindfulness) samt många års erfarenhet lägger vi grunden för en stabil och sund psykisk hälsa hos barnet/ungdomen. 

Våra psykologer erbjuder:

  • Bedömning / Kartläggning 
  • Rådgivning 
  • Föräldrastöd
  • KBT- & Mindfulness-inriktad behandling vid stress, oro/ångest, fobi, OCD, prestationsångest, identitets-frågor, nedstämdhet samt krisreaktion 
  • Neuropsykiatrisk utredning och bedömning med frågeställning ADHD och Autism