Förälder

Behöver du stöd och råd kring ditt barn/din ungdom?

Som förälder ställs du inför många utmaningar och svårigheter. Våra erfarna psykologer erbjuder råd och vägledning I den viktiga uppgiften att vara förälder.

Det kan handla om:

  • stödsamtal med fokusområden som 
  • gränssättning 
  • anknytning / relation
  • känslohantering 
  • motivation 


Vid besöken kommer enbart du som förälder, men ibland kan det vara motiverat att även barnet deltar.