Våra evidensbaserade behandlingsmetoder

KBT

I kognitiv beteendeterapi (KBT) ligger fokus på tankar, känslor och beteenden. 

KBT bygger på upplevelsebaserad inlärning, dvs du får hjälp att utforska och aktivt prova nya och alternativa förhållningssätt och strategier. Du ökar din egen kunskap och medvetenhet om dig själv så att du kan göra aktiva, medvetna val som blir långsiktigt hållbara. 

Mindfulness 

Medveten närvaro (som är den svenska översättningen för mindfulness) handlar till stor del om fokus och uppmärksamhet. Du lär dig att bli medveten om hur dina tankar och känslor påverkar dig, vilket skapar möjlighet för förändring och nyinlärning. Mindfulness handlar inte minst om lugn och ro samt trygghet. Du lär dig att hitta ditt lugn och som bonus får du mindre oro, avslappning samt ökad livskvalitet.