Sveriges varmaste psykologmottagning

Telefon och Mail
040 – 653 80 20
info@heddainmind.se

Vi tar emot privatbetalade klienter, vuxna, barn, ungdomar och föräldrar. 

Vi erbjuder vuxna utredningar och behandling av neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD, ADD och Autism.
Vi har möjlighet att ta emot remiss för KBT inom vårdval psykoterapi.

Vi har just nu nu väntetider beräknat till 3-4  månader.
PTSD 2-3 månad väntetid.

När du fått din remiss tar du kontakt med oss genom att  scanna in remissen på http://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/hedda-in-mind-malmo/

Rutin avbokning

Sena avbokningar eller uteblivna besök debiteras med 400k
Vid avbokning senare än 24 timmar, debiteras 400kr enligt Region Skånes avbokningsregler. 

Avboka gör du på 040- 653 80 20

 

Videobesök

Vi erbjuder videobesök via Kuralink som finns för iOS och Android. Du klickar på länken du får av oss och loggar in via mobilt bank ID. 

Inom vårdval psykoterapi krävs 3 fysiska besök. Övriga besök kan du välja att träffa oss digitalt. 

Låt oss hjälpa dig

Vi erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna och unga vuxna.
Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa i olika former. Det kan t ex. vara stress och utmattningssymptom, ångest eller depression. Här finns också erfarenhet av att arbeta med livets svårigheter och smärtor. Det kan handla om relationer, svåra vägval, problem i arbetslivet eller med oss själva, som låg självkänsla, uppskjutandebeteende eller gränssättning.

Vårdval

Vi har avtal med Region Skåne för vård via remiss inom ramen för vårdval psykoterapi, KBT lång. Läs mer om detta under vårdval psykoterapi

Om KBT

Vill du läsa om hur KBT fungerar som metod rekommenderar vi Beteendeterapeutiska föreningen. Klicka här www.kbt.se.