Sveriges varmaste psykologmottagning

Telefon och Mail
040 – 653 80 20
info@heddainmind.se

Vi tar emot privatbetalade klienter, vuxna, barn, ungdomar och föräldrar. 

Vi erbjuder vuxna och barn utredningar och behandling av ADHD.
Vi har möjlighet att ta emot remiss för KBT inom vårdval psykoterapi.

Vi tar emot remisser. Väntetid cirka 1 – 2 månader.

När du fått din remiss tar du kontakt med oss genom att  scanna in remissen på http://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/hedda-in-mind-malmo/

Rutin avbokning

Sen avbokning eller uteblivet besök debiteras med 400kr

Vid avbokning senare än 24 timmar, debiteras 400kr enligt Region Skånes avbokningsregler. 

Pågående psykologkontakter avbokas till din psykolog.

 

 

 

Videobesök

Om du är sjuk, bortrest eller inte kan ta dig till mottagningen bokar vi enkelt om till ett videobesök. Om du önskar detta ta kontakt med din psykolog via epost eller info@heddainmind.se

Vi erbjuder videobesök via Kuralink som finns för iOS och Android. Du klickar på länken du får av oss och loggar in via mobilt bank ID. 

Låt oss hjälpa dig

Vi erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna och unga vuxna.
Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa i olika former. Det kan t ex. vara stress och utmattningssymptom, ångest eller depression. Här finns också erfarenhet av att arbeta med livets svårigheter och smärtor. Det kan handla om relationer, svåra vägval, problem i arbetslivet eller med oss själva, som låg självkänsla, uppskjutandebeteende eller gränssättning.

Vårdval

Vi har avtal med Region Skåne för vård via remiss inom ramen för vårdval psykoterapi, KBT lång. Läs mer om detta under vårdval psykoterapi

Om KBT

Vill du läsa om hur KBT fungerar som metod rekommenderar vi Beteendeterapeutiska föreningen. Klicka här www.kbt.se.