Hedda in Mind

Vår målsättning är att leverera tjänster med hög kvalitet där du som klient upplever förbättrad hälsa och livskvalitet.
Vi erbjuder rådgivning och psykoterapi med inriktning KBT. Du är välkommen till vår mottagning i centrala Malmö eller videobesök för dig som önskar. 
 Vi tar emot privatbetalade klienter, barn, ungdomar och föräldrar. 
Vi erbjuder barn och vuxna utredningar och behandling av neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD, ADD och Autism.
Vi tar emot remiss för KBT inom vårdval psykoterapi. 

Covid-19

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Då ska du stanna hemma till dess att du är besvärsfri i två dagar. Besök inte en vårdmottagning utan att kontakta dem först. Kontakta 1177 vid behov. När du kontaktar 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Läs mer på 1177.se.

Videobesök

Vi erbjuder videobesök för dig som önskar behandling digitalt eller för dig med luftvägssymptom.

Nyheter!

Vi gästas av Underbara ADHD som demonstrerar sin digitala upplevelse!

ADHD-lådan är en innovation och digital upplevelse som gör det möjligt att ta del av fem minuter ut vardagen för en människa som lever med adhd. Upplevelsen illustrerar vilka utmaningar och svårigheter olika vardagssituationer kan medföra för en person med adhd.

Datum: 10 maj kl 10-14, 18 maj kl 10-14, 23 maj kl 10-14, 30 maj kl 10-14,  7 juni kl 10-14.

Välkomna till vår mottagning. Ingen anmälan krävs.

Låt oss hjälpa dig

Vi erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna och unga vuxna.
Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa i olika former. Det kan t ex. vara stress och utmattningssymptom, ångest eller depression. Här finns också erfarenhet av att arbeta med livets svårigheter och smärtor. Det kan handla om relationer, svåra vägval, problem i arbetslivet eller med oss själva, som låg självkänsla, uppskjutandebeteende eller gränssättning.

Vårdval

Vi har avtal med Region Skåne för vård via remiss inom ramen för vårdval psykoterapi, KBT lång. Läs mer om detta under vårdval psykoterapi

Om KBT

Vill du läsa om hur KBT fungerar som metod rekommenderar vi Beteendeterapeutiska föreningen. Klicka här www.kbt.se.