Hedda in Mind

Vår målsättning är att leverera tjänster med hög kvalitet där du som klient upplever förbättrad hälsa och livskvalitet.
Vi erbjuder rådgivning och psykoterapi med inriktning KBT. Vi tar emot privatbetalade klienter, barn, ungdomar och föräldrar. 
Vi erbjuder barn och vuxna utredningar och behandling av neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD, ADD och Autism.
Vi tar emot remiss för KBT inom vårdval psykoterapi. 

Covid-19

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Då ska du stanna hemma till dess att du är besvärsfri i två dagar. Besök inte en vårdmottagning utan att kontakta dem först. Kontakta 1177 vid behov. När du kontaktar 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Läs mer på 1177.se.

Videobesök

Vi erbjuder videobesök för dig som har svårt att komma till mottagningen och för dig med luftvägssymptom.

Nyheter!

Vi erbjuder barn och vuxna utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD, ADD och Autism.

Låt oss hjälpa dig

Vi erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna och unga vuxna.
Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa i olika former. Det kan t ex. vara stress och utmattningssymptom, ångest eller depression. Här finns också erfarenhet av att arbeta med livets svårigheter och smärtor. Det kan handla om relationer, svåra vägval, problem i arbetslivet eller med oss själva, som låg självkänsla, uppskjutandebeteende eller gränssättning.

Kostnaden är 1000kr per besök.

Vårdval

Vi har avtal med Region Skåne för vård via remiss inom ramen för vårdval psykoterapi, KBT lång. Läs mer om detta under vårdval psykoterapi

Om KBT

Vill du läsa om hur KBT fungerar som metod rekommenderar vi Beteendeterapeutiska föreningen. Klicka här www.kbt.se.