Dina upplevelser av vården är viktiga och värdefulla för oss.
Vi vill gärna att du inkommer med synpunkter för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Hur lämnar jag mina synpunkter på Hedda in Mind?
Har du frågor eller synpunkter som inte är ärende specifika skicka ett mail på info@heddainmind.se.

Har du klagomål på vården kontaktar du i första hand din behandlande psykolog. Du kan också vända dig till Hedda in Minds verksamhetschef Veronica Järvborn. 

Mail eller Post
veronica.jarvborn@heddainmind.se

Veronica Järvborn
Storgatan 5
211 41 Malmö

Hur lämnar jag synpunkter till andra instanser?

Har du klagomål på vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
IVO utreder endast ärenden där du först varit i kontakt med vårdverksamheten. Om du är i behov av stöd från en opartisk insats vänder du dig till Patientnämden i din region.