Vårdval KBT

Vi är ackrediterade för vårdval KBT, sedan 2019.

Boka tid

Region Skåne erbjuder vårdval psykoterapi för personer som är 16 år eller äldre. Det är läkaren på vårdcentralen som bedömer om dina besvär lämpar sig för vårdvalet.

När du fått din remiss tar du kontakt med oss genom att  scanna in remissen på http://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/hedda-in-mind-malmo/

Vilka diagnoser behandlas inom Vårdval Psykoterapi?
– Depression
– Ångest
– Utmattning
– Stressreaktioner
– Fobier
– Paniksyndrom
– Tvångssyndrom

Vanlig patientavgift på 200 kr per behandlingstillfälle gäller, upp till 1.200 kr. Högkostnadskort gäller. För ytterligare information hänvisas till 1177 Vårdguiden, www.1177.se

Sen avbokning eller uteblivet besök
Sena avbokningar/uteblivande debiteras med 400kr. Vi följer Region Skånes regler för sena avbokningar som innebär att avbokningar inom 24 timmar före ditt besök är en sen avbokning. Har du uppsökt sjukvård för dig själv eller en nära anhörig behöver du inte betala för sen avbokning. Region Skånes regler för sena avbokningar och uteblivna besök finns på 1177.