Vårdval Region Skåne

Vi har avtal med region Skåne och tar emot remisser inom vårdval psykoterapi, KBT (lång).  

Boka tid

För att boka tid för behandling behöver du en remiss från läkare och psykolog på din vårdcentral. När du fått remissen scanna den och skicka in på lä länken http://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/hedda-in-mind-malmo/
eller skicka per post till följande adress: 

Hedda in Mind 
Storgatan 5
211 41 Malmö

Du har rätt till KBT enligt rehabiliteringsgaranti om du är över 16 år och har besvär med något av följande: 
– Depression
– Ångest
– Utmattning
– Stressreaktioner
– Fobier
– Paniksyndrom
– Tvångssyndrom

Vanlig patienttaxa på 200 kr per behandlingstillfälle gäller, upp till 1.200 kr. Högkostnadskort gäller. För ytterligare information hänvisas till 1177 Vårdguiden, www.1177.se

Avbokning minst 24 timmar innan besöket är kostnadsfritt.
Vid avbokning senare än 24 timmar, debiteras 400 kronor enligt Region Skånes avbokningsregler.