Vårdval Region Skåne

Vi har avtal med region Skåne och tar emot remisser inom vårdval psykoterapi, KBT (lång). 

Boka tid

För att boka tid för behandling behöver du en remiss från läkare på din vårdcentral. När du fått remissen kontaktar du oss via mejl, info@heddainmind.se, ange namn och telefonnummer, så ringer vi upp dig och bokar in en tid.

Ta med dig din remiss till första besöket eller be din läkare skicka den till:

Hedda In Mind
Storgatan 5
211 41 Malmö

Du har rätt till KBT enligt rehabiliteringsgaranti om du är över 16 år och har besvär med något av följande: 
– Depression
– Ångest
– Utmattning
– Stressreaktioner
– Fobier
– Paniksyndrom
– Tvångssyndrom

Vanlig patienttaxa på 200 kr per behandlingstillfälle gäller, upp till 1.200 kr. Högkostnadskort gäller. För ytterligare information hänvisas till 1177 Vårdguiden, www.1177.se

Avbokning minst 24 timmar innan besöket är kostnadsfritt.
Vid avbokning senare än 24 timmar, debiteras 400 kronor enligt Region Skånes avbokningsregler.