Vad händer före en neuropsykiatrisk utredning?
Vi inleder kontakten med dig med en timmes första konsultation, bedömning med psykolog. Innan en ADHD-utredning påbörjas är det viktigt att förstå processen och vad som förväntas. Vi börjar med en inledande konsultation där vi får en förståelse för dina symptom, historia och eventuella tidigare utredningar eller behandlingar. Under besöket får du information om vad du kan förvänta dig under utredningen och besvara eventuella frågor eller oro de kan ha.

Därefter tar vi beslut om en rekommendation för en fördjupad utredning. 

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?
En neuropsykiatrisk utredning för ADHD innefattar vanligtvis flera olika moment och tester för att bedöma olika områden av kognitiv och psykiska hälsa. Det kan inkludera intervjuer, frågeformulär, observationer samt neuropsykologiska tester för att bedöma uppmärksamhet, impulsivitet, och hyperaktivitet. 

En neuropsykiatrisk utredning utförs i team med läkare, psykiatriker och psykolog som är specialiserade inom området och som kan hjälpa dig eller ditt barn vidare till rätt behandling efter genomförd utredning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad  med en aktiv total besökstid på 8–10 timmar. Vi anpassar utredningens upplägg utifrån om ni är bosatta nära någon av våra mottagningar eller reser till oss från en annan ort. Det tar sex veckor från första besök till färdigställande av utredningen.

Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken. Du som är vuxen och ska utredas får vid behov gärna ta med dig en anhörig som stöd eller sällskap.

Vad är det för neuropsykologiska tester som utförs?
Under en neuropsykiatrisk utredning för ADHD kan olika neuropsykologiska tester användas för att bedöma olika kognitiva funktioner och beteendemönster. Dessa tester är utformade för att ge en djupare insikt i patientens kognitiva förmågor och hur de fungerar i olika situationer. Exempel på områden som undersöks är koncentrations-problemlösnings- och minnesförmåga,  språkliga och praktiska färdigheter. Resultaten jämförs med en normgrupp, exempelvis inom samma åldersgrupp, som hjälper oss att identifiera dina eller ditt barns starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester du eller ditt barn får genomföra beroende på frågeställning

Efter bedömningarna
Efter bedömningarna träffas psykolog och läkare och går igenom resultatet av de ingående delarna i utredningen. Teamet går igenom diagnoskriterierna och ser om ditt eller ditt barns problematik kan förklaras med en eller flera diagnoser. De olika delarna analyseras och sammanställs i en bedömning. Analys av eventuell annan psykiatrisk/somatisk problematik ingår.

Den neuropsykiatriska utredningens resultat
En neuropsykiatrisk utredning hos oss avslutas alltid med att du får återkoppling av resultat och bedömning, med skräddarsydda och konkreta råd och rekommendationer. 

Du kan välja att få resultatet via videomöte eller på plats hos oss.  Du får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer om anpassningar hemskickat. 

Vilken hjälp finns att få efter den neuropsykiatriska utredningen?
Efter att utredningen är klar är du välkommen att boka möte med ansvarig psykolog för rådgivning kring ADHD och hjälp att utforma en behandlingsplan. Detta kan inkludera medicinering, terapi, och/eller andra stödåtgärder för att hjälpa dig att hantera sina symtom och förbättra sin livskvalitet.  

Utredningen syftar till att du själv ska få insikt i dina styrkor och svårigheter, och att ge möjlighet till rätt anpassningar och insatser för att höja funktionsnivån och minska risken för psykisk ohälsa.

Ibland kan medicinering vara aktuellt och när det rekommenderas erbjuds en läkartid hos oss för ställningstagande till medicininsättning. Medicinering ingår inte i utredningen, utan bokas enskilt när utredningen är färdigställd.

Vid utredning av barn, ingår skolåtergivning i utredningen. 

Insatser i form av längre rådgivning och stöd efter utredning kan skräddarsys utifrån dina behov. Här följer exempel på fortsatta insatser, som du kan boka som tillval efter en utredning.

Pris för utredning:
Vuxen: 28 000kr
Barn: 30 000kr

Rådgivning med psykolog efter utredning: 1200kr (45 min)
Psykiatriker: 3000kr (medicininsättning)