Om oss

Hedda in Mind är ett dotterbolag till Hedda Care.

Namnet Hedda Care är en hyllning till Hedda Andersson, en av Sveriges allra första kvinnliga läkare som redan i slutet av 1800-talet startade en mottagning för kvinnor och barn.

Hedda Care erbjuder högspecialiserad vård inom bland annat allmänmedicin, gynekologi, barnhälsovård, kardiologi och psykiatri. Alla är välkomna, kvinnor som män, men det underliggande kvinnoperspektivet på Hedda Care går inte att missa. Genom att göra vården mer tillgänglig underlättar vi för kvinnor. Tillsammans förändrar vi vården och gör så väl våra patienter som Sverige friskare!

Våra medarbetare

Veronica Järvborn är legitimerad psykolog sedan 2012 och legitimerad psykoterapeut sedan 2021 och har hela sitt yrkesliv arbetat med psykologiskt behandlingsarbete med barn och vuxna. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av psykisk ohälsa, såsom stress- och utmattningsproblematik, ångest och depression. Hon har tidigare arbetat inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin på mottagningar i Stockholm och Skåne. Hon har ett stort intresse för ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Hon har tillsammans med en kollega skrivit Min bok: hantera bipolär sjukdom med kognitiv beteendeterapi. Boken är avsedd att användas som behandlingsmanual vid bipolär sjukdom.

Veronica Järvborn
Verksamhetschef, Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut

Victoria Ivarsson
Leg. psykolog

victoria.ivarsson@heddainmind.se
0760 – 041 561

Victoria Ivarsson är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Hon kan hjälpa dig med ångestproblematik, depression och stressrelaterad ohälsa. Hon har ett starkt intresse för tvångssyndrom, social fobi och IBS.  Tidigare har hon arbetat på privat verksamhet med psykologisk bedömning och behandling för barn, ungdomar och vuxna. Stödjande anhörigsamtal och samtidig föräldrakontakt i barnbehandlingar. Hon kan även hjälpa dig med neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD/ADD/AST.

Magda Beckman är legitimerad psykolog, examinerad vid Lunds universitet. Hon erbjuder psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi för olika former av ångesttillstånd, depression och stressrelaterad psykisk ohälsa. Magda brinner särskilt för att arbeta med känsloregleringssvårigheter, panikångest, sömnsvårigheter och självmedkänsla. Hon har även ett intresse för HBTQ-frågor. Magda har tidigare arbetat som psykolog inom öppenvårdspsykiatri.

Magda Beckman
Leg. psykolog

magda.beckman@heddainmind.se
0760 – 041 562

Alexandra är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare med KBT- inriktning samt mindfulnessinstruktör. Med 20 år i psykologyrket har hon en gedigen erfaranhet av att möta och behandla barn och ungdomar som utvecklat stress och psykisk ohälsa. 

Alexandra har skapat ett självhjälpsmaterial i form av en app med övningar och ljudfiler för barn och ungdom. Hon är medförfattare till en bok där hon skriver om att förebygga psykisk ohälsa i skolan. 

 

Förhandsgranskning av bild
Alexandra Palmblad
Leg. psykolog, Leg psykoterapeut och handledare inom KBT.

alexandra.palmblad@heddainmind.se
0708 – 588 421