Om oss

Vi har samlat den högsta kompetensen på ett ställe – för att kunna erbjuda dig en helhetssyn av din psykiska hälsa. 

Vår målsättning är att leverera tjänster med hög kvalitet där du som klient upplever förbättrad hälsa och livskvalitet.

Hedda in Mind är ett dotterbolag till Hedda Care.
Hedda Care erbjuder högspecialiserad vård inom bland annat allmänmedicin, gynekologi, barnhälsovård, kardiologi och psykiatri. Alla är välkomna, kvinnor som män, men det underliggande kvinnoperspektivet på Hedda Care går inte att missa. Genom att göra vården mer tillgänglig underlättar vi för kvinnor. Tillsammans förändrar vi vården och gör så väl våra patienter som Sverige friskare.

Våra medarbetare

Veronica Järvborn är legitimerad psykolog sedan 2012 och legitimerad psykoterapeut sedan 2021 och har hela sitt yrkesliv arbetat med psykologiskt behandlingsarbete med barn och vuxna. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av psykisk ohälsa, såsom stress- och utmattningsproblematik, ångest och depression. Hon har tidigare arbetat inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin på mottagningar i Stockholm och Skåne. Hon har ett stort intresse för ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Hon har tillsammans med en kollega skrivit Min bok: hantera bipolär sjukdom med kognitiv beteendeterapi. Boken är avsedd att användas som behandlingsmanual vid bipolär sjukdom.

Veronica Järvborn
Verksamhetschef, Leg. Psykolog och Leg. psykoterapeut

Mia Svedmark är legitimerad psykolog sedan 2012 och erbjuder bedömning och behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon använder gärna metoden Acceptance and Committment Therapy (ACT) och mindfulness/medveten närvaro i behandling. Mia inriktar sig främst mot behandling vid trauma och PTSD (har EMDR-utbildning) samt vid beroendeproblematik. Mia ger också behandling vid kris, depression och ångest/oro. Mia har tidigare arbetat med vuxna inom psykiatrin och behandling vid beroende.

Mia Svedmark
Leg. Psykolog

Sandra har arbetat som legitimerad psykolog med kognitiv betendeterapeutisk inriktning (KBT) sedan 2018. Hon har arbetat med bedömning och behandling av psykisk ohälsa, neuropsykiatriska utredningar (Autism, ADHD, IF) och föräldrarådgivning. Hon har tidigare arbetat inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och Barn- och Ungdomshabiliteringen. Sandra erbjuder behandling för ångesttillstånd, depression och stressrelaterad ohälsa. Hon har även ett stort intresse för metoden Acceptance and Committment Therapy (ACT) och klimatångest. 

Sandra Pivén
Leg. Psykolog
Föräldraledig from 230517-240801

Alexandra är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med kognitiv beteendeterapi (KBT-steg 1). Alexandra är även utbildad i PDT steg 1, Compassion Fokuserad Terapi (CFT) och Written Exposure Therapy (WET). Utsedd till representant för Sveriges Psykologförbund som granskare i Säker Suicidprevention HT 2023. Hon har en bakgrund inom Specialistpsykiatrin, Företagshälsovård och har de senaste åren verkat inom digital Primärvård. Alexandra erbjuder bedömning och behandling för olika ångesttillstånd, depression, stressrelaterad ohälsa och relationella svårigheter.

Alexandra Franksson
Leg. Psykolog
Teamledare

Johanna är legitimerad psykolog sedan 2013 och har mångårig erfarenhet av behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har stor erfarenhet av arbete med stress och utmattning, depression, ångest och annan psykisk ohälsa. Johanna behandlar även individer som går igenom kriser eller som har problem i sina relationer.  Hon har erfarenhet av och arbetar gärna med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MCT (Metacognitive Therapy) och CFT (Compassion-focused Therapy). Johanna tar främst emot vuxna.

Johanna Lundgren Blomberg
Leg. Psykolog

Anna legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har tidigare arbetat på vårdcentral och har fördjupat sig särskilt inom Acceptance and Committment Therapy (ACT), Compassion-focused Therapy (CFT), samt behandling för överdriven oro. Hon har även ett stort intresse för relationer och inkluderar gärna relationella frågeställningar i behandlingen. Anna erbjuder bedömning och behandling för olika typer av ångesttillstånd, depression och stressrelaterad ohälsa.

Anna Cerenius
Leg. Psykolog

Erik är legitimerad psykolog sedan 2021 och erbjuder behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) såväl som metakognitiv terapi (MCT) för lindrig till medelsvår,stress-, ångest-, och depressionsproblematik.Han har erfarenhet av längre KBT behandlingar inom vårdval psykoterapi samt psykologarbete inom Malmös primärvård med fokus på bredare kliniska bedömningar och fokuserade insatser. 
En ledande princip i Eriks behandlingar är att när en KBT fungerar så mår man bättre förhållandevis snabbt.I sina terapier eftersträvar Erik att på ett kreativt sätt anpassa interventioner med hög grad av struktur, tydlighet och stöd i forskning med individens unika livssituation och önskemål.Detta i kombination med regelbundna symptom skattningar ger ofta goda behandlingsresultat. Vidare har han ett särskilt intresse för behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa samt fobier.

Leg. Psykolog
Erik Blasques

Vida är legitimerad psykolog sedan 2022 och erbjuder bedömning och behandling för ångesttillstånd, depression och stressrelaterad ohälsa. Hon arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan även erbjuda behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vida har också erfarenhet av MCT (metakognitiv terapi) för överdriven oro. I sina terapier vill Vida arbeta tydligt och strukturerat samt bjuda in till ett gemensamt utforskande. Vida tror att KBT fungerar bäst när terapimålen är tydligt kopplade till vad som är viktigt och meningsfullt i individens liv. Att upptäcka vad som är meningsfullt på riktigt är ofta en del av terapiprocessen. 

Leg. Psykolog
Vida Roslund

Bild kommer snart