Om oss

Vi har samlat den högsta kompetensen på ett ställe – för att kunna erbjuda dig en helhetssyn av din psykiska hälsa. 

Vår målsättning är att leverera tjänster med hög kvalitet där du som klient upplever förbättrad hälsa och livskvalitet.

Hedda in Mind är ett dotterbolag till Hedda Care.
Hedda Care erbjuder högspecialiserad vård inom bland annat allmänmedicin, gynekologi, barnhälsovård, kardiologi och psykiatri. Alla är välkomna, kvinnor som män, men det underliggande kvinnoperspektivet på Hedda Care går inte att missa. Genom att göra vården mer tillgänglig underlättar vi för kvinnor. Tillsammans förändrar vi vården och gör så väl våra patienter som Sverige friskare.

Våra medarbetare

Veronica Järvborn är legitimerad psykolog sedan 2012 och legitimerad psykoterapeut sedan 2021 och har hela sitt yrkesliv arbetat med psykologiskt behandlingsarbete med barn och vuxna. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av psykisk ohälsa, såsom stress- och utmattningsproblematik, ångest och depression. Hon har tidigare arbetat inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin på mottagningar i Stockholm och Skåne. Hon har ett stort intresse för ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Hon har tillsammans med en kollega skrivit Min bok: hantera bipolär sjukdom med kognitiv beteendeterapi. Boken är avsedd att användas som behandlingsmanual vid bipolär sjukdom.

Veronica Järvborn
Verksamhetschef, Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut

veronica.jarvborn@heddainmind.se
0704- 026 170

Victoria Ivarsson
Leg. psykolog

victoria.ivarsson@heddainmind.se

Victoria Ivarsson är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Hon kan hjälpa dig med ångestproblematik, depression och stressrelaterad ohälsa. Hon har ett starkt intresse för tvångssyndrom, social fobi och IBS.  Tidigare har hon arbetat på privat verksamhet med psykologisk bedömning och behandling för barn, ungdomar och vuxna. Stödjande anhörigsamtal och samtidig föräldrakontakt i barnbehandlingar. Hon kan även hjälpa dig med neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD/ADD/AST.

Julia är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon kan hjälpa dig med ångesttillstånd, depression, tvångsproblematik och stressrelaterad ohälsa. 
Julia har tidigare arbetat inom Barn-och Ungdomspsykiatrin (BUP) med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa. 
Hon har erfarenhet av både individuella behandlingar, gruppbehandlingar samt föräldrarstöd. Hon har även bedrivit föräldrarutbildningar med fokus på ångesthantering, emotionsreglering samt hantering av utvecklingsrelaterade svårigheter hos barn. 

Julia Berg
Leg. psykolog

julia.berg@heddainmind.se

Sandra har arbetat som legitimerad psykolog med kognitiv betendeterapeutisk inriktning (KBT) sedan 2018. Hon har arbetat med bedömning och behandling av psykisk ohälsa, neuropsykiatriska utredningar (Autism, ADHD, IF) och föräldrarådgivning. Hon har tidigare arbetat inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och Barn- och Ungdomshabiliteringen. Sandra erbjuder behandling för ångesttillstånd, depression och stressrelaterad ohälsa. Hon har även ett stort intresse för metoden Acceptance and Committment Therapy (ACT) och klimatångest. 


Sandra Pivén
Leg. psykolog

sandra.piven@heddainmind.se

Alexandra är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med kognitiv beteendeterapi (KBT). Alexandra är även utbildad i Compassion Fokuserad Terapi (CFT).  Hon har en bakgrund inom Specialistpsykiatrin, Företagshälsovård och har de senaste åren verkat inom digital primärvård. Alexandra erbjuder bedömning och behandling för olika ångesttillstånd, depression och stressrelaterad ohälsa.

Alexandra Franksson
Leg. psykolog

alexandra.franksson@heddainmind.se