Våra priser

Nedanför ser du våra priser för dig som betalar privat:

Legitimerad psykolog, vuxen : 1 100 kr (45 min) 

Telefonkontakt psykolog: 400kr (20 min)

Neuropsykiatrisk utredning (ADHD och AUTISM): Vuxen 26000kr