NPF-utredningar

Hedda in Mind erbjuder neuropsykiatriska utredningar
Då efterfrågan på utredningar har ökat, har vi på Hedda in mind kontinuerligt arbetat med att möta de behoven. Vi kan nu presentera att vi genomför neuropsykiatriska utredningar vid frågeställningarna ADHD/ADD och autism för både barn och vuxna.

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?En utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autismspektrumtillstånd. Syftet med utredningen är att du ska få rätt hjälp och stöd för att minska dina begränsningar och svårigheter.  

Det kan vara meningsfullt att överväga en neuropsykiatrisk utredning om det exempelvis finns svårigheter som är så pass stora att de påverkar ditt dagliga liv, hemma, i skolan eller på arbetet. Vilka har möjlighet att genomföra en utredning hos oss?
Vi tar emot dig eller ditt barn som är 8 år fyllda och vi har inte något övre tak på åldersgräns. 

Hur går en utredning till?Vi träffas vid ca 6 tillfällen som vi bokar in tillsammans. Vid de besöken kommer du att få träffa psykiater och psykolog för bedömning och fördjupande intervjuer. Du kommer att få fylla i olika självskattningsformulär och genomföra neuropsykologiska tester. Vid det sista mötet, presenterar vi utredningens resultat och rekommenderar planering framåt. Vid utredningar av barn ingår även återkoppling till skola.BasutredningVi erbjuder även möjlighet att genomföra en basutredning. En basutredning riktar sig till dig som misstänker svårigheter men inte är säker på om en hel utredning är nödvändig. Vid en basutredning får du träffa en legitimerad psykolog.

Hur går en basutredning till?
Vi bokar in 2 -3 besök där vi samlar vi in fakta om din bakgrund och nuvarande livssituation. Vi kommer att kartlägga de svårigheter och problem som du vill ha hjälp med.
Vid ditt första besök får du träffa en legitimerad psykolog som genomför särskilda skattningar. En självskattning innebär att du på egen hand värderar (skattar) dina besvär med hjälp av specifika frågor och skattningsskalor. Det går att genomföra självskattningarna tillsammans med din behandlare på mottagningen eller hemma.  

Därefter följer besök med flera diagnostiska intervjuer med dig och ev anhöriga. Intervjuerna går till på så sätt att din behandlare kommer att ställa olika frågor som följer en standardiserad manual. Vi gör en noggrann kartläggning av sjukdomshistoria, bakgrund och nuvarande livssituation. 

När basutredningen avslutas görs återkoppling och vi planerar för hur vi kan lägga upp en fortsatt behandling enligt dina behov. Vid behov av eventuell utökad utredning kommer du att informeras om det. 

Kostnad:
Basutredning:
10 000kr. Om ditt du går vidare till fullständig utredning är priset för det 18 000 kr. 

Fullständig utredning (vuxen): 28 000kr
Fullständig utredning (barn): 30 000kr

Skicka din förfrågan till info@heddainmind.se

Efter utredning har vi möjlighet att hjälpa dig med medicininsättning och psykologkontakt (KBT).